Nytt om Iraqw-Bibelen 2014

Nytt om Iraqw-bibelen er organ for SGI, Støttegruppe for ILCT.

Har du noen gang stanset opp og tenkt på hva det innebærer at Jesus døde på korset? Og har du tenkt på all smerten og lidelsen Jesus måtte gjennom? Alt dette gjorde han fordi hans største ønske er at du skal bli frelst! Det er ingenting han ønsker mer enn det! Både de ...

Les meir ...

28. september var den store basaren på Tysnes. Ein fin og stor flokk var møtt opp, deriblant nokre unge som var med og selde lodd og bar rundt gevinstar. Nokre ivrige sjeler hadde tråla ...

Les meir ...

Kjellfrid Eggebø

I går kveld, tok eg av frå hovudvegen på veg heim til Berge og såg at ein flokk med dyr hadde inntatt sidevegen. Bonden Solfrid, som var med meg, ba meg stoppe eit stykke frå dei, og vi starta jaga dei bort frå hovudvegen og ...

Les meir ...

Sanka har mange oppgaver. Han fører rekneskapet, køyrer og er altmulig-mann i mange samanhengar. Her er det sofaputer som skal til Kristina. Sanka er med i filmteamet, er sjåfør på ...

Les meir ...

Dikt av Gunvor Grødem, frå diktsamlinga Nådens Snøfall. Det står ei bjørk i hagen min, ho er så ven og svalar meg med skuggen sin når sola brenn. Ho strekkjer kruna si mot sky i godversdag, i stormen har ho lite ly og lite lag ...

Les meir ...

Tenkjer du over korleis du ærer Gud med livet ditt? Eg tar meg sjølv ofte i å tenkja at ein berre kan æra Gud med anten å syngja, be, eller å fortelja om han til andre. Dette er absolutt gode måter å æra Gud på, men dei er ikkje de ...

Les meir ...

Kristi Himmelfartsdag er ikkje fridag i Tanzania, men i den lutherske kyrkja er det gudsteneste på ettermiddagen. Det forklarar nok at oppmøte ikkje er så bra som på ein vanleg søndag. I Gahabia ...

Les meir ...

Dette sitatet har jeg stående på nattbordet mitt. Det sier mye om hvor stor Jesus er og hvor høyt jeg er elsket. På grunn av det Jesus gjorde på korset, får jeg komme til Gud som den jeg er. Med alle mine feil og mangler. Det er ekte ...

Les meir ...

I kveld reiser Frøydis til Norge saman med Nora. Me har hatt ei god, norsk påske her, med påskeserviettar og gult lys, samt andakt og sang brakt frå Norge på telefonbrikke. Ei stund nå har eg vore oppteken med storproduksjon av ...

Les meir ...

Hva er du takknemlig for? Vi har så utrolig mye å være takknemlig for. Det er mye som er bra i livet. Ved å være takknemlig blir vi oppmerksom på det gode som har skjedd og hva som betyr noe for oss. Vi må lære å sette pris på og glede oss over det vi har. Å være takknemlig gjør noe ...

Les meir ...

Frøydis Nordbustad og Nora Klungseth er snart reiseklare att. Ein ny Tanzania-tur er på ny planlagt, for å hjelpa analfabetar og andre innfødde i Mbulu og områda ikring.

Les meir ...

Ein bil kjem forsiktig og parkerer utafor Yes Leiketøyforretning på Våge på Tysnes. Klokka er 5. Kvart over 6 kjem ein annan bil og parkerer på same vis. Kva står på? Butikken har 10 års ...

Les meir ...

Mange hadde nok venta å finna meir nytt frå Tanzania sidan både Frøydis og Nora er der. Det skuldast at det er store vanskar med internett og sambandet med Afrika på data. Av og til får me eit lite livsteikn ...

Les meir ...

I dei tider Lena herja var Frøydis Nordbustad, Nora Klungseth, Kjellfrid Eggebø og Valfrid H. Kjølvik, på reis i Rogaland. Rennesøy, Finnøy og Varhaug fekk gilde møte. For oss ...

Les meir ...

Me har jo alle vener som me likar vera saman med. Det går an å be dei saman for å snakka om arbeidet ute i Tanzania og be. Og så samla inn nokre kroner som det vert utruleg gildt å få senda ...

Les meir ...

Utan tvil er det ei stor glede for dei som kjenner og ber for ILCT TB.Spesielt det at vi nå startar noko nytt i planan for arbeidet her. Nå har det vi har jobba med i åtte år lukkast. Barnehagen er steg nummer ...

Les meir ...

Kjære gode venner! Sommaren er allereie langt liden, og har innehalde mykje. Nora og eg kom att frå Tanzania 29. april. To hundreårs jubileet feira vi på Tysnes, der Tysnes var på sitt beste, ...

Les meir ...

Kjem de på besøk til tomta her, vil de sjå to nye små bygningar. Den eine er ei hytte til vaktmennene slik at dei har ein stad å vera når regnet kjem og når myggen blir for plagsom. Den andre er eit utedo. Det er praktisk å ha ...

Les meir ...

Kristina B. Mallange

Å ha levd i 80 år slik Frøydis har, er ei stor gåve frå Gud. Me takkar Gud for det. Då eg tenkte på eit ord å lesa på Frøydis sin dag, gjekk tankane til Jeremias 1. Desse ord: Før eg forma deg i mors liv helga eg deg til profet for folkeslaga ...

Les meir ...

Kjellfrid Eggebø

Vågar eg å tru dette? Når vi viser Jesus filmen? Når vi har andakt? Når vi preikar? Når folk les Bibelen? Mine og andre sine ord kan venda tilbake utan verknad, men kva med Guds Ord ? Vi har ein lovnad å handla etter.

Les meir ...

Enno ein gong reiste Frøydis tilbake til Mbulu, alder og store ryggproblem tiltrass. Reisa frå Norge til Mbulu er lang og tøff, og ikkje minst er turen frå Arusha til Mbulu tøff sjølv om vegane ...

Les meir ...

Byggeprosjektet

Gåvekonto

Været i Mbulu

Laurdag 20. desember 2014 kl 18

Skya. 21° kl. 18. Flau vind, 1 m/s frå sør-søraust. Det er ikkje venta nedbør mellom kl. 18 og 00.

Norge

Tanzania

ILCT Drift

Gåvekonto

Copyright © Iraqw Language and Culture Trust. All rights reserved.