Glytt frå ILCT 2015

På ein køyretur 2. mai i år, dagen før vi reiste til Tanzania, måtte vi stoppe bilen for å sjå kor fantastisk Årdalsvatnet spegla Guds himmel av. Det var eit mektig og talande syn. Det fekk meg ...

Les meir ...

Då Frøydis Nordbustad i 1968 skreiv, Jifunze Kiswahili kwa njia ya iraqw, «ABC» bøkene vi brukar i leseklassane. Fletta ho inn ei forteljing om to ungdomar og dei tidsaktuelle tinga ...

Les meir ...

Det er underleg å tenkja på at Gud kjenner smerte. Vi tenkjer heller at han er den som lindrar smerte når vi har det vondt. Og det gjer han. Men når Guds barn lid og har det vondt, kjennest ...

Les meir ...

Arbeidet går sin gang også når vi er i Norge. Det er oppmuntrande å sjå at dei unge og dyktige medarbeidarane våre syter for kontinuitet og fornying. Rapporten frå Rehema Safari fortel om stor aktivitet frå midten av februar og fram ...

Les meir ...

Vi er alt langt inne i eit nytt og ubrukt år. Og det er på tide å la det gamle året, som ligg bak oss, gå inn i historien. Av og til hender det at det stoppar litt opp for oss rundt eit årsskifte. Vi kjem oss ikkje laus frå fjor året, men heng fast i ...

Les meir ...

Vanlegvis presenterer vi berre små glytt frå einskilde bitar av heilskapen i arbeidet. Denne gongen fekk eg lyst å gje deg ein oversikt over arbeidsprosessane, ved hjelp av ...

Les meir ...

Onsdag 3. juni skulle vi til Su/úm og vise Jesus filmen. Eg trudde eg hadde fått med det som trongs: PC, prosjektor, akkumulator, høgtalarar, filmen, lerret, gitaren, sangar, varme klær, ...

Les meir ...

Vi gler oss til åkome tilbake til Mbulu att. Det er som å komeheimatt etter ein lang ferie. Då eg var i Mbulu i januar, var det svært tørt, og avlinga heldt på å bli øydelagd p.g.a. tørken. No har regnet ...

Les meir ...

Martin Luther skreiv katekismen i 1520, og første utgåve kom ut same året. Den vart omsett til iraqw, og Margaret Hetland gjorde eit stort og flott manusarbeid då den blei revidert og trykt på nytt i ...

Les meir ...

Den 25. januar vart KristinaMallange 75 år. Eg var i Mbulu då, og fekk vere med å feira dagen. Kristina har vore med i arbeidet vårt i mange år, og er framleis like aktiv. Ho har mange viktige oppgåver i ILCT TB.Vi ynskjer til lukke med 75-årsdagen...

Les meir ...

På sidelinja får du eit nytt perspektiv. Slik har eg kjent det ei tid no når Nora var i Tanzania og eg var heime i Årdal. Kanskje eg fekk prøva korleis det var å vera på murane som vaktmann medan soldatane var i aksjon ut på feltet? Det var ei ...

Les meir ...

ILCT treng ny Bil

Gåvekonto

Været i Mbulu

Fredag 28. august 2015 kl 06

Klårvêr. 11° kl. 06. Lett bris, 5 m/s frå aust-søraust. Det er ikkje venta nedbør mellom kl. 06 og 12.

Norge

Tanzania

ILCT Drift

Gåvekonto

Copyright © Iraqw Language and Culture Trust. All rights reserved.