Glytt frå ILCT 2014

Ja, iraqwfolk får englesyn, - og englane på iraqw syng den same gamle englesong, men like ny som første gong. Han lyder over iraqwland om fred på jord og frelse sann! Om barnet lagt på høy og strå, om stjerna klår på himlen blå!

Les meir ...

To månader i Mbulu, med dagar fylte av spanande ting og utfordringar, ligg no bak oss.. Kvar dag var fylt av framgangsrike utfordringar og med praktiske oppgåver, prosess-styring og møte. I november hadde vi 3 Arusha ...

Les meir ...

Ein dag møtte Jesus eit gravfylgje på veg til gravplassen. Det var ein ung mann, einaste son til ei enkje. Ho hadde gått denne tunge vegen før, då mannen døydde. Sorga og fortvilinga var ...

Les meir ...

Året 2013 var eit spanande år på mange vis. Stor vekst og mange nye dører opna seg, og det krov fleire resursar av mange slag. Ikkje minst var det spanande om vi økonomisk kunne makte ta imot all denne velsigninga. Vi såg at dei private gåvene vart redusert med 26 % og vart verkeleg ...

Les meir ...

Mbulu District er eit av dei 169 distrikta i Tanzania, og er det folkerikaste av dei 5 distrikta i Manyara regionen. No er det 8 år sidan vi fekk lov å starta leseklassar for analfabetar i dette distriktet ...

Les meir ...

Nora Klungseth

I Markus 5, 22 – 42 får vi ei gripande skildring av korleis Jesus er fleksibel for å svara på bøn, med og utan ord. Synagogeforstandaren Jairus hadde frimot og styrke nok til, midt i folke- mengda, å kasta seg på kne framfor Jesus...

Les meir ...

Kristina Mallange er tante til mor hennar. Rehema starta hos oss for nokre år sidan. I to år har ho hatt permisjon for å gå på lærarskulen på Wa/ama. Nå har dei både bibelskule og lærarskule der. Den 25. mai var det ...

Les meir ...

Rehema Safari

Frå og med 1. juni i år tok Rehema Safari over etter BasilisaTamo, som leiar for all undervisninga, med tittelen: Education Officer. Før ho byrja på lærarskulen var ho sekretær for Frøydis Nordbustad. Rehema er ei flott jente ...

Les meir ...

Frøydis og Nora i lag med sentrale støttespelarar

Det var ei spesiell oppleving å få feira 17. mai og grunnlovsjubileet heime på Tysnes. I strålande vårvêr, - med kor og song, bunader og alt som til høyrer. Turen til Tysnes førte meg òg til ...

Les meir ...

Ein dag for lenge sidan, vart stova mi plutseleg og uventa fylt med gjester, sju ukjende amerikanarar. Det var rektoren på Waama som hadde vist dei vegen. Dei hadde møtt han i Mbulu, på ...

Les meir ...

Takk for sist! Ja, nå er eg ute i Mbulu igjen, til eit fantastisk grønt og grøderikt område. Eg gledde meg over straum siste tida før eg reiste heim, og nå var det herleg med to kokeplater på ...

Les meir ...

Når arbeidet veks og utvidar seg, er det naudsyn med eit solid nettverk og eit godt team attom. Slik at dei som står i frontlinja kan kjenne seg trygge og borne. Vi har minst 2 styremøter per år, og vi er ...

Les meir ...

Året 2013 er blitt ein del av historia vår, og ligg bak oss no. Og 2013 vart også eit år der vi, som Samuel, har all grunn til å setja opp ein «Hjelpestein»,som prov på at Gud har høyrt bøner og hjelpt på ymse vis ...

Les meir ...

"I sanning er dette ei stor sak», skreiv Kristina B. Mallange i førre nr. av Glytt frå ILCT. Og det er sant. Det er større enn vi heilt forstår, krevjande, men også gjevande å få vera med på. Når 40 – 50 ...

Les meir ...

Det var alt slutten på september, då vi starta på ny tur til Tanzania igjen. Opphaldet var annleis denne gongen enn tidlegare. Møtet med «tantebarn», som etter kvart har vorte vaksne ...

Les meir ...

I arbeidet vårt, nærmar vi oss nå oppstarting av barnehagen. Det har vore planlagt lenge. Nå er tida kommen. Gud velsignar arbeidet til ILCT. Eg takkar alle som ber for dette arbeidet! La oss fortsetja å be for ...

Les meir ...

Guds løfte frå 2 Kor.12,9: ”Min nåde er nok for deg, for krafta blir fullenda i veikskap. Difor vil eg helst vera stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bu i meg.” Eg takkar Gud for dette ...

Les meir ...

Det er velsigning og ei stor gåve frå Gud å få gode medarbeidarar. ILCT er velsigna med mange, og Agnes er ei av dei. Agnes byrja som lærar for analfabetane, og etter kvart vart ho brukt som ass. for Basilisa Tarmo, for å ...

Les meir ...

Det er Kristina B.Mallange som er leiar for Transitional Literacy (tre-dagars-kursa). Dei kursa der Kristina sjølv underviser kallar vi A-kurs. Frå A-kursa får vi lærarar til B- og C-kursa, og ...

Les meir ...

Nora Klungseth

Det vart gjort ein del endringar for dei tilsette i april. Til no har altfor mange oppgåver kvilt på Basilisa sine skuldrar. Ho har vore leiar for vaksenopplæringa, leiar for staben, hatt ansvar for «kassen» og vore sekretær for styret ...

Les meir ...

Kjellfrid Eggebø

Her ein dag eg ville kvila, var det mykje uro ute. Kanskje dei lyfta den nye vasstanken på plass? Jo da, 6-7 menn heldt på . Ved hjelp av stroppar festa i eit tre nær ved, stokkar og stigar ...

Les meir ...

Klypp frå rapporten frå ILCT Tanzania Branch 2013: Basic Literacy: 12 klassar frå 2012 vart avslutta i 2013, og 37 nye klassar vart starta. Av desse 37 klassane hadde 19 klassar eksamen i fjor ...

Les meir ...

Då Nehemja var i Persia som fange saman med dei bortførte frå Juda, fekk han ei melding om kor ille det stod til i Jerusalem og med dei som budde der.Då sette han seg ned og gret ...

Les meir ...

Det vart ei fin og minneverdig helg. Referat frå helga, skreiv Valfrid H. Kjølvik i Nytt frå Iraqwbibelen. I dette nr. av Glytt frå ILCT tek vi berre med nokre glytt til deg som ikkje hadde høve til å vere der ...

Les meir ...

Eg gledde meg kvart sekund. Eg gledde meg kvart sekund på turen min til Norge.Ein invitasjon frå ILCT, der Frøydis Nordbustad er ein av stiftarane, til å vere med på jubileums-festen i Bergen ...

Les meir ...

Kjellfrid Eggebø har vore heime ei tid i på vente av fornya arbeids- og opphaldsløyve, men harikkje vore arbeidslaus for det. Nyleg var eg i Riska Misjonshus. Framme er det eit kors i midten, bilde av den ...

Les meir ...

Byggeprosjektet

Gåvekonto

Været i Mbulu

Måndag 26. januar 2015 kl 12

Delvis skya. 23° kl. 12. Lett bris, 5 m/s frå aust. Det er ikkje venta nedbør mellom kl. 12 og 18.

Norge

Tanzania

ILCT Drift

Gåvekonto

Copyright © Iraqw Language and Culture Trust. All rights reserved.