Leseopplæring for eldre kvinner i Mamaisara, Mbulu District, Tanzania.
 
  • Leseopplæring

    Vanlegvis presenterer vi berre små glytt frå einskilde bitar av heilskapen i arbeidet. Denne gongen fekk eg lyst å gje deg ein oversikt over arbeidsprosessane, ved hjelp av flytskjemaet vårt. Dei prestane som får filmframsyning, opnar for A-seminar ...    Les meir
  • Nytt om Iraqwbibelen

    Iraqwbibelen er stadig «på farten» og kjem til nye og fjerntliggande landsbyar. Ein av dei er Hhasama. Ein landsby langt mot sør aust i Mamaisara, og var tidlegare ein av dei mange landsbyane i storkommunen Kainam. No er det område delt i to kommuna...    Les meir
  • Mbulu District

    Mbulu District er eit av dei 169 distrikta i Tanzania, og er det folkerikaste av dei 5 distrikta i Manyara regionen. No er det 8 år sidan vi fekk lov å starta leseklassar for analfabetar i dette distriktet, (i Mamaisara, som i dag består av 4 wards...    Les meir

Glytt frå ILCT Nr. 1 2015

Vi er alt langt inne i eit nytt og ubrukt år. Og det er på tide å la det gamle året, som ligg bak oss, gå inn i historien. Av og til hender det at det stoppar litt opp for oss rundt eit årsskifte. Vi kjem oss ikkje laus frå fjor året, men heng fast i ...

Les meir ...

Den 25. januar vart KristinaMallange 75 år. Eg var i Mbulu då, og fekk vere med å feira dagen. Kristina har vore med i arbeidet vårt i mange år, og er framleis like aktiv. Ho har mange viktige oppgåver i ILCT TB.Vi ynskjer til lukke med 75-årsdagen...

Les meir ...

Vanlegvis presenterer vi berre små glytt frå einskilde bitar av heilskapen i arbeidet. Denne gongen fekk eg lyst å gje deg ein oversikt over arbeidsprosessane, ved hjelp av ...

Les meir ...

På sidelinja får du eit nytt perspektiv. Slik har eg kjent det ei tid no når Nora var i Tanzania og eg var heime i Årdal. Kanskje eg fekk prøva korleis det var å vera på murane som vaktmann medan soldatane var i aksjon ut på feltet? Det var ei ...

Les meir ...

Nytt om Iraqw-Bibelen Nr. 1 2015

Haren møtte ein dag Hr. Skjelpadde, og spurde om ikkje dei to kunne ha ein konkurranse, for å sjå kven av dei som var best i sprint. Det tykte Hr. Skjelpadde var ein god ide. Dei vart samde om premien, og om at konkurransen skulle vere tidleg neste dag ...

Les meir ...

Iraqwbibelen er stadig «på farten» og kjem til nye og fjerntliggande landsbyar. Ein av dei er Hhasama. Ein landsby langt mot sør aust i Mamaisara, og var tidlegare ein av dei mange landsbyane i storkommunen Kainam. No er ...

Les meir ...

 

Hei! Mitt navn er Astrid. Jeg er blitt spurt om å skrive noe jeg opplevde i forbindelse med dette bladet her i vår. I januar -05 hadde jeg en operasjon der de kom i skade for å kutte noen nerver til stemmebåndene. Noe som resulterte i at det ene stemmebåndet er ...

Les meir ...

De kjære i Kristus! Vær helsa! Eg vil orientera om dei planane som nå føreligg for ILCT TB, slik at de forstår det nye i arbeidet vårt. Det har komme forslag til namn på barnehage-senteret vårt: «Home Care Centre». På dette sentret skal det ...

Les meir ...

NRK Nyheter: Frøydis Nordbustad har laga tale om til skrift hos Iraqw-folket. Reporter: Cosmin Cosma.

Lengde: 2:31

Klikk her for å sjå innslaget på NRK Nett-TV

Gjennom ulike språkkulturelle aktivitetar og prosjekt, arbeider ILCT for å bedre lese- og skrivekunnskapane blant den iraqw talande befolkningen i Tanzania. Aktivitetar som kan bidra til å betre levekåra for kvinner, og andre grupper med særskilte behov, er eit prioritert område for ILCT. Gjennom ILCT sine tiltak får elevane lese og skrive opplæring i morsmålet iraqw og nasjonalspråket swahili. I tillegg får dei undervisning i grunnleggande matematikk.

Les meir ...

Samlinga med språkeksempler inneheld 10 bibelsitat på Iraqwspråket. Bibelsitata er satt opp i lag med tilsvarande bibeltekstar på Swahili, Norsk og Engelsk. Følgjande bibeltekstar er med i samlinga: 1. Mosebok 1:1-5, Salme 23, Salme 91, Salme 103, Salme 121, Salme 133, Salme 134, Jeseaja 53, Lukas 2:1-20, og Johannes 1:1-14.

Klikk her for å sjå eksempla

ILCT sitt filmarkiv inneheld filmklipp frå ulike aktivitetar i regi av ILCT. I tillegg inneheld arkivet filmklipp frå viktige milepæler i ILCT si historie.

Foreløbig er det 35 filmklipp i arkivet, med ei samla speletid på 2 time, 7 minutt og 51 sekund.

Klikk her for å sjå filmklippa i ILCT sitt filmarkiv

NRK Nyheter: Frøydis Nordbustad møtte ei enorm utfordring i Tanzania. Fotograf: Cosmin Cosma. Reporter: Kjellrun Lavik

Lengde: 5:32

Klikk her for å sjå innslaget på NRK Nett-TV

Denne artikelen er basert på ein tale Frøydis Nordbustad held ved kulturutstillinga i Dar Es Salaam 18. desember 2004.

I denne artikkelen trekk Frøydis Nordbustad fram dei viktigaste forskjellane mellom iraqwspråket og andre språk Tanzania. Vi lærer meir om tonemerker, lange og korte vokalar, og lukka stavingar.

Les meir ...

 

Geerií Suruuka (Framsteg) er eit lokalt blad med glytt fra ILCT TB sitt arbeid, i tillegg til lokale nyhende. Bladet er gratis for elevane på ILCT sine kurs. Gjennom dette bladet får elevane lesetrening, og tilgang på nyhende på sitt eige morsmål.

Klikk her for å lese dei siste artiklane i Geerií Suruuka.

ILCT si fotosamling inneheld bilder frå aktivitetar i ILCT sin regi. I tillegg inneheld samlinga bilder frå viktige milepæler og andre hendingar i ILCT si historie. Du finn og nokre historiske bilder, samt bilder fra kvardagen i Tanzania. Samlinga inneheld meir enn 400 bilder fordelt på 40 album.

Klikk her for å sjå bilda i ILCT si fotosamling.

Klikk på bildet for å gå til dette albumet.

14 bilder

ILCT treng ny Bil

Gåvekonto

Været i Mbulu

Laurdag 28. mars 2015 kl 18

Lett regn. 20° kl. 18. Lett bris, 5 m/s frå aust-søraust. 0.5 mm mm nedbør mellom kl. 18 og 00.

Norge

Tanzania

ILCT Drift

Gåvekonto

Copyright © Iraqw Language and Culture Trust. All rights reserved.