Leseopplæring for eldre kvinner i Mamaisara, Mbulu District, Tanzania.
 
  • Som dagen er skal styrken vera

    Det var alt slutten på september, då vi starta på ny tur til Tanzania igjen. Opphaldet var annleis denne gongen enn tidlegare. Møtet med «tantebarn», som etter kvart har vorte vaksne, var inspirerande! Nora imponerer som «fundi» Nora tok seg av veld...    Les meir
  • Pensjonistane Frøydis og Nora brettar opp ermane for ny Tanzania-tur

    Denne saka stod på trykk i «Tysnes» 18. september. Me har fått låna denne av Ole Skaten, Bladet Tysnes. Frøydis Nordbustad og Nora Klungseth er snart reiseklare att. Ein ny Tanzania-tur er på ny planlagt, for å hjelpa analfabetar og andre ...    Les meir
  • Mbulu District

    Mbulu District er eit av dei 169 distrikta i Tanzania, og er det folkerikaste av dei 5 distrikta i Manyara regionen. No er det 8 år sidan vi fekk lov å starta leseklassar for analfabetar i dette distriktet, (i Mamaisara, som i dag består av 4 wards...    Les meir

Glytt frå ILCT Nr. 6 2014

Ja, iraqwfolk får englesyn, - og englane på iraqw syng den same gamle englesong, men like ny som første gong. Han lyder over iraqwland om fred på jord og frelse sann! Om barnet lagt på høy og strå, om stjerna klår på himlen blå!

Les meir ...

To månader i Mbulu, med dagar fylte av spanande ting og utfordringar, ligg no bak oss.. Kvar dag var fylt av framgangsrike utfordringar og med praktiske oppgåver, prosess-styring og møte. I november hadde vi 3 Arusha ...

Les meir ...

"I sanning er dette ei stor sak», skreiv Kristina B. Mallange i førre nr. av Glytt frå ILCT. Og det er sant. Det er større enn vi heilt forstår, krevjande, men også gjevande å få vera med på. Når 40 – 50 ...

Les meir ...

Det var alt slutten på september, då vi starta på ny tur til Tanzania igjen. Opphaldet var annleis denne gongen enn tidlegare. Møtet med «tantebarn», som etter kvart har vorte vaksne ...

Les meir ...

Nytt om Iraqw-Bibelen Nr. 5 2014

Har du noen gang stanset opp og tenkt på hva det innebærer at Jesus døde på korset? Og har du tenkt på all smerten og lidelsen Jesus måtte gjennom? Alt dette gjorde han fordi hans største ønske er at du skal bli frelst! Det er ingenting han ønsker mer enn det! Både de ...

Les meir ...

28. september var den store basaren på Tysnes. Ein fin og stor flokk var møtt opp, deriblant nokre unge som var med og selde lodd og bar rundt gevinstar. Nokre ivrige sjeler hadde tråla ...

Les meir ...

Mange hadde nok venta å finna meir nytt frå Tanzania sidan både Frøydis og Nora er der. Det skuldast at det er store vanskar med internett og sambandet med Afrika på data. Av og til får me eit lite livsteikn ...

Les meir ...

Frøydis Nordbustad og Nora Klungseth er snart reiseklare att. Ein ny Tanzania-tur er på ny planlagt, for å hjelpa analfabetar og andre innfødde i Mbulu og områda ikring.

Les meir ...

Ein bil kjem forsiktig og parkerer utafor Yes Leiketøyforretning på Våge på Tysnes. Klokka er 5. Kvart over 6 kjem ein annan bil og parkerer på same vis. Kva står på? Butikken har 10 års ...

Les meir ...

NRK Nyheter: Frøydis Nordbustad har laga tale om til skrift hos Iraqw-folket. Reporter: Cosmin Cosma.

Lengde: 2:31

Klikk her for å sjå innslaget på NRK Nett-TV

Gjennom ulike språkkulturelle aktivitetar og prosjekt, arbeider ILCT for å bedre lese- og skrivekunnskapane blant den iraqw talande befolkningen i Tanzania. Aktivitetar som kan bidra til å betre levekåra for kvinner, og andre grupper med særskilte behov, er eit prioritert område for ILCT. Gjennom ILCT sine tiltak får elevane lese og skrive opplæring i morsmålet iraqw og nasjonalspråket swahili. I tillegg får dei undervisning i grunnleggande matematikk.

Les meir ...

Samlinga med språkeksempler inneheld 10 bibelsitat på Iraqwspråket. Bibelsitata er satt opp i lag med tilsvarande bibeltekstar på Swahili, Norsk og Engelsk. Følgjande bibeltekstar er med i samlinga: 1. Mosebok 1:1-5, Salme 23, Salme 91, Salme 103, Salme 121, Salme 133, Salme 134, Jeseaja 53, Lukas 2:1-20, og Johannes 1:1-14.

Klikk her for å sjå eksempla

ILCT sitt filmarkiv inneheld filmklipp frå ulike aktivitetar i regi av ILCT. I tillegg inneheld arkivet filmklipp frå viktige milepæler i ILCT si historie.

Foreløbig er det 35 filmklipp i arkivet, med ei samla speletid på 2 time, 7 minutt og 51 sekund.

Klikk her for å sjå filmklippa i ILCT sitt filmarkiv

NRK Nyheter: Frøydis Nordbustad møtte ei enorm utfordring i Tanzania. Fotograf: Cosmin Cosma. Reporter: Kjellrun Lavik

Lengde: 5:32

Klikk her for å sjå innslaget på NRK Nett-TV

Denne artikelen er basert på ein tale Frøydis Nordbustad held ved kulturutstillinga i Dar Es Salaam 18. desember 2004.

I denne artikkelen trekk Frøydis Nordbustad fram dei viktigaste forskjellane mellom iraqwspråket og andre språk Tanzania. Vi lærer meir om tonemerker, lange og korte vokalar, og lukka stavingar.

Les meir ...

 

Geerií Suruuka (Framsteg) er eit lokalt blad med glytt fra ILCT TB sitt arbeid, i tillegg til lokale nyhende. Bladet er gratis for elevane på ILCT sine kurs. Gjennom dette bladet får elevane lesetrening, og tilgang på nyhende på sitt eige morsmål.

Klikk her for å lese dei siste artiklane i Geerií Suruuka.

ILCT si fotosamling inneheld bilder frå aktivitetar i ILCT sin regi. I tillegg inneheld samlinga bilder frå viktige milepæler og andre hendingar i ILCT si historie. Du finn og nokre historiske bilder, samt bilder fra kvardagen i Tanzania. Samlinga inneheld meir enn 400 bilder fordelt på 40 album.

Klikk her for å sjå bilda i ILCT si fotosamling.

Klikk på bildet for å gå til dette albumet.

14 bilder

Byggeprosjektet

Gåvekonto

Været i Mbulu

Måndag 22. desember 2014 kl 00

Delvis skya. 15° kl. 00. Flau vind, 1 m/s frå sør-søraust. 0.2 mm mm nedbør mellom kl. 00 og 06.

Norge

Tanzania

ILCT Drift

Gåvekonto

Copyright © Iraqw Language and Culture Trust. All rights reserved.