Leseopplæring for eldre kvinner i Mamaisara, Mbulu District, Tanzania.
 
  • Travelt å vera «pensjonist»

    Vi gler oss til åkome tilbake til Mbulu att. Det er som å komeheimatt etter ein lang ferie. Då eg var i Mbulu i januar, var det svært tørt, og avlinga heldt på å bli øydelagd p.g.a. tørken. No har regnet kome, godt langvarig regn som kan berga avlin...    Les meir
  • No klårnar det!

    Det er Frøydis sine ord etter ei tøff tid etter augeoperasjonar. Ho såg lite. Men no på onsdag vart det som ein snunad. Ho såg å lesa ein bruksanvisning for dab-radio! "Ja," sa Nora, "I dag har dei bønnemøte i Mbulu og!" Og takk t...    Les meir
  • Mbulu District

    Mbulu District er eit av dei 169 distrikta i Tanzania, og er det folkerikaste av dei 5 distrikta i Manyara regionen. No er det 8 år sidan vi fekk lov å starta leseklassar for analfabetar i dette distriktet, (i Mamaisara, som i dag består av 4 wards...    Les meir

Glytt frå ILCT Nr. 2 2015

Det er underleg å tenkja på at Gud kjenner smerte. Vi tenkjer heller at han er den som lindrar smerte når vi har det vondt. Og det gjer han. Men når Guds barn lid og har det vondt, kjennest ...

Les meir ...

Vi gler oss til åkome tilbake til Mbulu att. Det er som å komeheimatt etter ein lang ferie. Då eg var i Mbulu i januar, var det svært tørt, og avlinga heldt på å bli øydelagd p.g.a. tørken. No har regnet ...

Les meir ...

Arbeidet går sin gang også når vi er i Norge. Det er oppmuntrande å sjå at dei unge og dyktige medarbeidarane våre syter for kontinuitet og fornying. Rapporten frå Rehema Safari fortel om stor aktivitet frå midten av februar og fram ...

Les meir ...

Martin Luther skreiv katekismen i 1520, og første utgåve kom ut same året. Den vart omsett til iraqw, og Margaret Hetland gjorde eit stort og flott manusarbeid då den blei revidert og trykt på nytt i ...

Les meir ...

Nytt om Iraqw-Bibelen Nr. 2 2015

Bibelen lærer oss at vi er født med ryggen mot Gud, uten samfunn med ham. Alle mennesker har syndet og ingen er fullkomne etter Guds standard. Ingen kan fortjene himmelen med ...

Les meir ...

Det har vore ei spesiell glede å vere tilstade på gudstenestene i Mbulu i det siste. Den Lutherske kyrkja i Mbulu er verkeleg blitt fornya. Folk spør etter biblar, og når prestane vitjar utstasjonane har dei med seg swahilibiblar ...

Les meir ...

Ein dag eg rydda i gamle permar, fann eg ein» skatt». Då eg var lærar på Wa/ama Bibelskole i Tanzania, ba eg fleire elevar skriva ned livshistoria si. Eg har gjort lite med dei, men i dag vil eg ta med noko av det Albina ...

Les meir ...

Det er Frøydis sine ord etter ei tøff tid etter augeoperasjonar. Ho såg lite. Men no på onsdag vart det som ein snunad. Ho såg å lesa ein bruksanvisning for dab-radio! "Ja," sa Nora, "I dag har dei ...

Les meir ...

NRK Nyheter: Frøydis Nordbustad har laga tale om til skrift hos Iraqw-folket. Reporter: Cosmin Cosma.

Lengde: 2:31

Klikk her for å sjå innslaget på NRK Nett-TV

Gjennom ulike språkkulturelle aktivitetar og prosjekt, arbeider ILCT for å bedre lese- og skrivekunnskapane blant den iraqw talande befolkningen i Tanzania. Aktivitetar som kan bidra til å betre levekåra for kvinner, og andre grupper med særskilte behov, er eit prioritert område for ILCT. Gjennom ILCT sine tiltak får elevane lese og skrive opplæring i morsmålet iraqw og nasjonalspråket swahili. I tillegg får dei undervisning i grunnleggande matematikk.

Les meir ...

Samlinga med språkeksempler inneheld 10 bibelsitat på Iraqwspråket. Bibelsitata er satt opp i lag med tilsvarande bibeltekstar på Swahili, Norsk og Engelsk. Følgjande bibeltekstar er med i samlinga: 1. Mosebok 1:1-5, Salme 23, Salme 91, Salme 103, Salme 121, Salme 133, Salme 134, Jeseaja 53, Lukas 2:1-20, og Johannes 1:1-14.

Klikk her for å sjå eksempla

ILCT sitt filmarkiv inneheld filmklipp frå ulike aktivitetar i regi av ILCT. I tillegg inneheld arkivet filmklipp frå viktige milepæler i ILCT si historie.

Foreløbig er det 35 filmklipp i arkivet, med ei samla speletid på 2 time, 7 minutt og 51 sekund.

Klikk her for å sjå filmklippa i ILCT sitt filmarkiv

NRK Nyheter: Frøydis Nordbustad møtte ei enorm utfordring i Tanzania. Fotograf: Cosmin Cosma. Reporter: Kjellrun Lavik

Lengde: 5:32

Klikk her for å sjå innslaget på NRK Nett-TV

Denne artikelen er basert på ein tale Frøydis Nordbustad held ved kulturutstillinga i Dar Es Salaam 18. desember 2004.

I denne artikkelen trekk Frøydis Nordbustad fram dei viktigaste forskjellane mellom iraqwspråket og andre språk Tanzania. Vi lærer meir om tonemerker, lange og korte vokalar, og lukka stavingar.

Les meir ...

 

Geerií Suruuka (Framsteg) er eit lokalt blad med glytt fra ILCT TB sitt arbeid, i tillegg til lokale nyhende. Bladet er gratis for elevane på ILCT sine kurs. Gjennom dette bladet får elevane lesetrening, og tilgang på nyhende på sitt eige morsmål.

Klikk her for å lese dei siste artiklane i Geerií Suruuka.

ILCT si fotosamling inneheld bilder frå aktivitetar i ILCT sin regi. I tillegg inneheld samlinga bilder frå viktige milepæler og andre hendingar i ILCT si historie. Du finn og nokre historiske bilder, samt bilder fra kvardagen i Tanzania. Samlinga inneheld meir enn 400 bilder fordelt på 40 album.

Klikk her for å sjå bilda i ILCT si fotosamling.

Klikk på bildet for å gå til dette albumet.

14 bilder

ILCT treng ny Bil

Gåvekonto

Været i Mbulu

Sundag 24. mai 2015 kl 12

Lettskya. 20° kl. 12. Lett bris, 5 m/s frå aust-søraust. Det er ikkje venta nedbør mellom kl. 12 og 18.

Norge

Tanzania

ILCT Drift

Gåvekonto

Copyright © Iraqw Language and Culture Trust. All rights reserved.